Język / language:

Newsletter

Szukaj

Tczew

www.tczew.pl
Aktualny filmWłącz ten filmWłącz ten filmWłącz ten film
Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie
Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie
Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie
Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie
Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie
Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie
Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie Tczew - zdjęcie

Tczew położony jest na Kociewiu, drugim obok Kaszub regionie Pomorza Gdańskiego. Kociewie szczyci się interesującą kulturą i tradycją, własnym dialektem oraz dorobkiem twórczym.

 

Tczew jest największym miastem w regionie, liczy prawie 60 tysięcy mieszkańców i jest czwartym co do wielkości miastem województwa Pomorskiego (po Gdańsku, Gdyni i Słupsku). Miasto leży w sąsiedztwie aglomeracji trójmiejskiej, w południowo - wschodniej części województwa pomorskiego, na lewym brzegu rzeki Wisły.


czytaj dalej...

Tczew położony jest na Kociewiu, drugim obok Kaszub regionie Pomorza Gdańskiego. Kociewie szczyci się interesującą kulturą i tradycją, własnym dialektem oraz dorobkiem twórczym.

 

Tczew jest największym miastem w regionie, liczy prawie 60 tysięcy mieszkańców i jest czwartym co do wielkości miastem województwa pomorskiego (po Gdańsku, Gdyni i Słupsku). Miasto leży w sąsiedztwie aglomeracji trójmiejskiej, w południowo - wschodniej części województwa pomorskiego, na lewym brzegu rzeki Wisły. Istotnym dla miasta jest położenie nad Wisłą, zarówno ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe jak i w aspekcie traktowania rzeki jako drogi wodnej. Z użytkowaniem Wisły jako drogi wodnej wiąże się położenie miasta w sąsiedztwie miast i obiektów zabytkowych o międzynarodowej i regionalnej randze - Gdańsk, Malbork, Gniew, Kwidzyn.

 

Nazwa miasta pojawia się w zapisie po raz pierwszy w roku 1198 w przywileju dla Joannitów i brzmi ona „Trsow”. Herb miasta to czerwony gryf na białym tle. Gryf trafił do herbu z pieczęci księcia Sambora II, który nadał prawa miejskie.

 

Miasto Tczew należy do najstarszych miast pomorskich - jego historia zaczęła się ponad osiem wieków temu.

 

W 1260 roku książę Sambor II nadał miastu prawa miejskie. Po zajęciu Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków (w 1308 roku), aż do pokoju toruńskiego (w 1466 roku) miasto podporządkowane było państwu zakonnemu. W 1577 roku miasto doszczętnie spłonęło z winy wojsk króla Stefana Batorego, które po zwycięstwie nad zbuntowanym Gdańskiem obozowały pod Tczewem. Niedługo po odbudowaniu, dotknęły je niszczące skutki wojen szwedzkich. W 1807 roku Tczew został zdobyty przez oddziały generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Po Kongresie Wiedeńskim (w 1815 roku) ponownie trafił pod panowanie pruskie.

 

Od połowy XIX wieku miasto odnotowało wzrost demograficzny i gospodarczy. Dzięki budowie linii kolejowej stało się ważnym węzłem komunikacyjnym - powstał szlak kolejowy Berlin - Królewiec. Zbudowane wówczas mosty przez Wisłę nadal istnieją.

 

Po I wojnie światowej Tczew wrócił do Polski 30 stycznia 1920 roku, gdy wojska generała Józefa Hallera wkroczyły do miasta. Od 1992 roku dzień 30 stycznia jest oficjalnym świętem Tczewa, uroczyście obchodzonym przez władze i mieszkańców.

 

W latach międzywojennych Tczew zasłynął pierwszą w Polsce Szkołą Morską, później przeniesioną do Gdyni. Dzisiaj w budynku dawnej Szkoły Morskiej znajduje się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Mało znanym faktem historycznym jest, iż II wojna światowa zaczęła się w Tczewie, kiedy 1 września 1939 roku o godz. 4.34 niemieckie bombowce zaatakowały dworzec kolejowy, zachodni przyczółek mostowy na Wiśle i koszary wojskowe.

 

 

 

 

Do Tczewa warto przyjechać choćby ze względu na ciekawe zabytki. Należy do nich przede wszystkim Kościół farny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - najstarszy zabytek w mieście. Pochodzi on z XIII wieku, zbudowany został w stylu nadwiślańskiego gotyku, a jego wystrój wewnętrzny pochodzi z okresu baroku. Olbrzymia murowana wieża jest najstarszą częścią kościoła, a jej szczyt - dawniej drewniany - został odbudowany po pożarze w 1982 roku. Na ścianach świątyni znaleziono zabytkowe freski, najstarszy z nich pochodzi z drugiej połowy XV wieku. W wieży znajdują się cztery dzwony: „Odkupiciel człowieka”, „Maryja”, „Jan Paweł II” i „Wacław”.

 

Kolejnymi zabytkami miasta są:

 

 

 

 

 

 

Podominikański kościół pw. Św. Stanisława Kostki - pochodzi z XIV wieku. Jest to kościół o bardzo dobrej akustyce. Wybudowany w stylu gotyckim, posiada charakterystyczną ośmioboczną wieżę. Po kasacie zakonu dominikanów był przebudowany na szkołę, później - do 1945 roku - użytkowany przez ewangelików.

 

 

 

 

 

 

 

Wiatrak typu holenderskiego – z XIX w. Jest on drewniany, podmurowany, posiada rzadko spotykane pięcioramienne skrzydło i obrotową głowicę. Od 1983 roku wiatrak znajduje się w rękach prywatnych.

 

 

 

 

 

 

 

Wieża ciśnień - zbudowana w 1905 roku - obrazuje dawne budownictwo urządzeń komunalnych. 40-metrowa wieża siłą naturalnego ciśnienia rozprowadzała do mieszkań wodę, zgromadzoną w ogromnym zbiorniku.

 

 

 

 

Ratusz - znajdował się na placu Hallera, w centralnym punkcie Starego Miasta, był siedzibą Rady Miejskiej, sądu i kancelarii miejskiej. Po pożarze w 1916 roku nie został już odbudowany, obecnie siedzibą władz miejskich jest budynek z początku XX wieku.

 

 

 

 

 

 

Budynek Poczty Głównej - wzniesiony w 1905 roku według projektu Karola Hempla na miejscu dwóch mniejszych budynków z pruskiego muru. Poczta mieści się w tym miejscu już od 1850 roku Na budynku umieszczone są: herb Gdańska, herb Tczewa oraz godło państwowe.

 

 

 

Mosty na Wiśle - stanowią szczególną atrakcję Tczewa. Jako pierwszy, w latach 1851 - 1857, powstał most drogowy i był wówczas jednym z najdłuższych na świecie (837 metrów długości). Budowa mostu drogowego kosztowała 4 miliony talarów. Kamień węgielny pod budowę położył Fryderyk Wilhelm IV. Most początkowo miał 10 wież i dwie bramy wjazdowe z pięknymi portalami - dzisiaj pozostały jedynie cztery wieże. Amerykańskie Towarzystwo Inżynieryjne uznało most tczewski za międzynarodowy zabytek inżynierii budowlanej (na tej samej liście jest m.in. paryska wieża Eiffel’a).

Drugi most, kolejowy, powstał w latach 1888-1890, kiedy jeden most przestał wystarczać. Mosty są szczególnie interesujące ze względu na zastosowane rozwiązania techniczno-konstrukcyjne.

 

 

 

Muzeum Wisły - działa od 13 kwietnia 1984 roku i stanowi oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Pierwsza wystawa nosiła tytuł „Dzieje Żeglugi Wiślanej”. O jego lokalizacji w Tczewie zdecydował fakt, że miasto zawsze związane było z dziejami Wisły i morzem. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce i czwarta na świecie. Muzeum mieści się w zabytkowym, poprzemysłowym budynku z czerwonej cegły zlokalizowanym w centrum miasta. Od 2007 roku, dzięki zrealizowanemu w ciągu roku projektowi, obiekt ten został gruntownie zmodernizowany i od tej pory sąsiaduje z nim Fabryka Sztuk.

 

 

 

 

 

Fabryka Sztuk (Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły) - jeden z 7 Cudów Funduszy Unijnych, placówka z nowatorską ofertą działań promujących dziedzictwo regionu Kociewia. Proponuje m.in. wystawy, lekcje regionalizmu i historii, spacery po mieście pod opieką przewodnika, warsztaty artystyczne.

 

 

 

Budynek pierwszej w Polsce Państwowej Szkoły Morskiej - zbudowany w 1911 roku. Początkowo mieściła się w nim Szkoła Żeńska. Szkoła Morska powstała w 1920 roku i działała w Tczewie do 1930 roku. Przed przeniesieniem do Gdyni ukończyło ją 140 absolwentów na wydziałach nawigacyjnym i mechanicznym.

 

 

Dzisiaj Tczew to miasto nowoczesne, dynamicznie rozwijające się, przyjazne dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów. Miasto coraz wyraźniej zaznacza się na mapie gospodarczej Polski, to także ważny ośrodek kulturalny i turystyczny na Pomorzu, szczególnie mocno stawiający na turystykę wiślaną.

 

Powrót Tczewa nad Wisłę to jeden ze strategicznych celów samorządu miasta. Skutkiem jest zagospodarowany bulwar nadwiślański – miejsce wypoczynku, rekreacji i imprez plenerowych, a także zrealizowane przy unijnym wsparciu - nowa przystań żeglarsko-pasażerska i Fabryka Sztuk. Trwają prace nad ożywieniem Starego Miasta, koncentrujące się m.in. na budowie szlaków biegnących przez najciekawsze zakątki starówki. Wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą jest Dom Przedsiębiorcy.

 

Dzięki unijnym funduszom zrealizowana została wielomilionowa inwestycja – zintegrowany węzeł transportowy w rejonie dworca PKP. Powstało tam komunikacyjne centrum miasta obsługujące podróżnych korzystających z transportu kolejowego, autobusowego - miejskiego, krajowego, międzynarodowego.

 

Samorząd miasta wspiera przedsiębiorców pamiętając, że to szczególnie małe, rodzinne firmy kreują gospodarczy wizerunek miasta i decydują o zamożności mieszkańców. Ogromne znaczenie dla sytuacji na rynku pracy mają też duże firmy, które ulokowały się w Tczewie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakłady w strefie to miejsca pracy dla kilku tysięcy osób, to także miejsce, dzięki któremu Tczew stał się jednym z najważniejszych w kraju ośrodków rozwoju branży teleinformatycznej. W PSSE zaangażowany jest kapitał amerykański, francuski, belgijski, niemiecki i angielski.

 

Coraz aktywniejsze są w Tczewie środowiska związane z kulturą, a to oznacza coraz bogatszą ofertę dla mieszkańców. Cykliczne imprezy to m.in. Noc Muzeów (maj), Festiwal Grzegorza Ciechowskiego IN MEMORIAM (sierpień), Dni Ziemi Tczewskiej (czerwiec), Pchli Targ (czerwiec), Dzień bez samochodu (wrzesień). Tczew to także miejsce przyjazne rowerzystom. Jako pierwsze polskie miasto, otrzymał certyfikat przeprowadzenia audytu polityki rowerowej BYPAD wystawiony przez Europejską Federację Cyklistów. Uczestnicząc w realizacji międzynarodowych projektów (PRESTO, ELBA, MEETBIKE) Tczew buduje swój wizerunek miasta przyjaznego rowerzystom, powstają nowe trasy dla cyklistów, parkingi. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w imprezach rowerowych.

 

Zwolennikom czynnego wypoczynku można polecić obiekty Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. A tam do wyboru m.in.: pływalnia kryta oraz kompleks basenów odkrytych, plac zabaw dla najmłodszych, boiska, korty tenisowe. Na amatorów żeglarstwa i turystyki wodnej czeka przystań żeglarsko – pasażerska, spotkania szantowe oraz sezonowe rejsy po Wiśle.schowaj opis...


Komentarze (0)

Skomentuj

Brak komentarzy do artykułu - możesz być pierwszy!


Wasze zdjęcia (0)

Dodaj zdjęcie

Nikt jeszcze nie dodał zdjęć - możesz być pierwszy!
Zaloguj się, aby dodać zdjęcia.
województwo:


miasto:Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawartości serwisu zastrzeżone
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną informacji o poszczególnych miastach, hotelach, ośrodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.